انتی فاشیست ها در اروپا

انتی فاشیست ها
در اروپا

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان       وین   13.1. 2022

 

بسیاری فکر می کنند نیروهای انتی فاشیست کمونیست هستند. و یا اگر از خود انتی فاشیست ها پرسیده شود که مرام شما چیست ، خود را کمونیست معرفی خواهند کرد. ولی واقعیت چیز دیگری است.

آنان اگر چه ظاهرا انتی فاشیست هستند ولی کمونیست نیستند. همگی به نوعی از پیروان راستین تروتسکی هستند. طیف های مختلف تروتسکیست و ظاهرا انتی فاشیست.

چرا ظاهرا؟  

چون انتی فاشیست ها دولت اسرائیل را برسمیت می شناسند. و کارشان برای توجیه تجاوزصهیونیست ها به فلسطین، زنده نگهداشتن یاد هولوکوست ( کشتار جهودان توسط نازیها بین سال های 1930-1945) است.

صهیونیست ها معتقد به سرمایه داری افراطی و نژاد پرستی هستند. و اتفاقا ناسیونال سوسیالیست ها نیز نژاد پرست و معتقد به سرمایه داری از نوع افراطی هستند. در اصول بنیادی تناقضی ندارند. و در مسیر شکل گیری صهیونیسم و فاشیسم شباهت زیادی است. تا جایی که حزب کمونیست اسرائیل، صهیونیست های حزب لیکود اسرائیل را ” نازی صهیونیست” خطاب می کند.

زمان ترامپ ، همه شاهد پیوند تنگاتنگ ترامپ فاشیست و دولت نتان یاهو در اسرائیل بودند. تا جائیکه ترامپ ارشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل شناخت و سفارت آمریکا را از تلاویو به ارشلیم منتقل کرد. کاری که هیچیک از رئیس جمهورهای آمریکا قبل از ترامپ جرات انجامش را نداشتند.

موضع گیری انتی فاشیست ها درمسائل بین المللی همواره با جملات چپ دفاع از مواضع راست صهیونیست ها و آمریکا است. در واقع آنان بخش چپ نمای امپریالیسم هستند. سازمان های  بسیاری با نام های متفاوت کارشان جذب جوانان اروپایی که علاقمند به ورود به مبارزات طبقاتی، علیه سرمایه داری هستند می باشد. و این جوانان بعد از یکی دو سال پی به ماهیت آنان برده و این سازمان ها را ترک می کنند. از این رو همواره چهره های تازه در جمعشان دیده می شود. و در واقع کارسازمان های انتی قاشیست جذب جوانان با تمایلات چپ وعقیم کردن آنان است. شروع فعالیت آنان به پایان جنگ جهانی دوم بر می گردد. بعد از بمباران اتمی هیروشیما- ناکازاکی و هار شدن امپریالیسم آمریکا. و ایجاد تشکل های نوین برای ادارۀ جهان. چون باشگاه بیلدربرگ در سال 1949 در آمستردام – هتل بیلدر برگ.

 پایگاه انتی فاشیست ها که همان تروتسکیست ها هستند لندن است. و اساسا ابتکار باز کردن چتر انواع  تروتسکیست ها بریتانیای کبیر است. و حمایت آنان از اسرائیل همواره غیر مستقیم و شکل معکوس دارد. و به قدرت بخشیدن به استیلای صهیونیسم جهانی  می انجامد.  

انتی فاشیست ها ضد امپریالیست نیستند. و با ضد امپر یالیست ها در باطن تضاد دارند. کمونیست های واقعی هم انتی فاشیست هستند و هم انتی امپریالیست. چون در واقع هر دوی آنان بطور وحشیانه ای ضد منافع طبقه کارگراند. .

ولی، فاشیست ها توانسته اند بخشی از طبقه کارگر را جلب کنند. علت این جذب به دو دلیل بیروی و درونی است.

قبل از جنگ جهانی اول که رهبران احزاب سوسیالیست اروپا به رهبری کائوتسکی اتحاد خود را با لنین که مدافع طرد جنگ و مبارزه متحد علیه بورژوازی اروپا بود گستند، و لنین انقلاب در روسیه را رهبری کرد، جدایی و عدم اعتماد طبقه کارگر اروپا به احزاب چپ اروپا آغاز شد. و زاویه به مرور زمان بیشتر وبیشتر شد.

در سال های 1930، هیتلر با نام “ناسیونال سوسیالیسم ” به نوع موذیانه سوسیالیسم

ملی را مطرح کرد. تا کارگران را جذب کند. و حال آنکه پشت سکۀ او کنسرواتیو نژاد پرستانه نوشته شده بود.

 هنوز فعالیت هماهنگ امپر یالیست ها ( با ایجاد انحراف در ایدئولوژی  و نفوذ به صفوف چپ) و جذب کارگران توسط فاشیست ها همچنان ادامه دارد. و انتی فاشیست ها ( تروتسکیست ها ) همان نفوذی های امپریالیسم در صفوف چپ هستند.

احزاب سوسیالیست  و کمونیست اروپا نیز دارای افکار التقاتی هستند ، و قاصر از جذب توده های طبقه کارگر. و تمام احزاب چپ اروپا با گرایشات پرو صهیونیستی به نوعی  همگی طیف های رنگ وارنگ لیبرالیسم را عرضه می کنند.

از این رو امروز برای ایجاد اتحاد کمونیستی می توان با دو محک شروع بکار کرد.

از آنجائیکه مرکزیت امپریالیست را صهیونیست بین الملل با سازمان های مختلف چون باشگاه بیلدر برگ، باشگاه رم، کمیته 147، انجمن داووس، هیات مدیره بانک جهانی،صنوق بین المللی پول، و خزانه دای آمریکا و رسانه های بینالمللی و اجتماعی  

هدایت می کند، و تمام مذاهب جهان از شیعه – سنی – داعش تا کاتولیک و … همگی  زیر مجموعه صهیونیست -امپریالیست ها هستند ، کمونیست ها با دو محک ضد صهیونیست و ضد فاشیست می توانند با تصفیه خود از ناخالصیها متحد شوند.  

و به جذب و اتحاد نیروهای طبقه کارگر نائل آیند. شاید کارگران نتوانند در استدلال کلامی، ناخالصی ها ی صهیونیستی را در لابلای طیف کمونیستی شرح بدهند. ولی خوب با پوست و گوشتشان حس کرده و به دنبال آن نرفته و نمی روند. .

تنها راه اتحاد پاکسازی است

کپی برداری از چپ اروپا نمی تواند راهگشای جهان فردا باشد

 

www.farah-notash.com

Comments are closed.