امنیت مدارس مسئله ملی است

امنیت مدارس مسئله ملی است

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 105

بیست و هشت فروردین= 17 آوریل 2023

مسمومیت های زنجیره ای در افغانستان، مقاله ای در شماره 569 سلامت به تاریخ 11اردیبهشت 1395 در دنیای مجازی در گردش است. دولت وقت افغانستان- اشرف غنی،  طالبان را مسئول آن شناخته و در رابطه با آن چند نفری را دستگیر کرد. و اکنون در ایران بازی کی بود کی بود من نبودم مسئولین حکومتی، با دستور از بیت رهبری، با اهداف شناخته شده، مدارس ایران را نا امن می کنند و در مقابل مردم معترض می گویند ما نبودیم. دانش آموز پسر و دختر را دستگیر می کنند. و حال این که این ماده شیمیایی فقط در اختیار رژیم است! و اگر هر شخصی آن را به داخل مدرسه های بیاندازد با دستور بیت رهبری بوده است. چنانچه همزمان فشار برای برقراری حجاب نیز شدید تر شده است.

 اهداف حملۀ شیمیایی به مدارس دختران بطور کلی خانه نشین کردن و ماشین جوجه کشی کردن آنان برای ایجاد سربازان اسلام از یک سو، و از سوی دیگر، ممانعت از دریافت آموزش های لازم در علوم و فنون مختلف و رونق بساط صیغه سراهای دلاری ملایان است.

وقتی اقدامات ضد انسانی پیاده شده در افغانستان، یکی بعد از دیگری در ایران به اجرا گذارده می شوند، مرکز فرماندهی مشترک خارج از افغانستان و ایران، با پایگاه استعماری واحد را افشاء می کند.

یکی از سخنرانی های سید علی خامنه ای، که در فضای مجازی در گردش است، این است،

او می پرسد: آیا برای یک دختر کار کردن در یک اداره به عنوان ماشین نویس، افتخار است؟

این پرسش، خود مبین عدم آگاهی او از روند زندگی است. از آنجایی که او به عنوان یک ملا، همیشه به عنوان انگل حقوق بگیر بوده و خانواده خود را با این پول انگلی اداره کرده است، نمی داند که مردم برای زنده ماندن ، باید کار کنند تا بتوانند مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند.

نه، این کار افتخار نیست. بلکه یک نیاز حیاتی برای بقاست.

و او نمی داند که حقوق مردان طبقه کارگر و قشر متوسط، کفاف خانواده را نمی دهد. و زنان مجبور به کمک به اقتصاد خانواده هستند. و از این رو، او نمی داند، وقتی دختران را از محیط آموزش دور می کند، مرتکب بزرگترین جنایت ها، که همانا قطع دست نان آور است می شود. او نمی داند که با این جنایت چه نابسامانی بزرگی را برای نسل های آینده پی می ریزد.

و البته مورد دیگر، زنان تحصیل کرده نیز، زیر بار زور نمی روند. و این باند بی سواد و نوکران استعمار، از زنان تحصیل کرده وحشت دارند. و نمی خواهند زنان تحصیل کنند و پا منبرشان نشوند.

هر گاه ملتی تماشاچی حمله به پایگاه دانش اندوزی فرزندان خود باشد، تماشاچی پایمال شدن نسل های آینده خود شده است.  

شبکه سراسری انجمن حجتیه، سلسه جنبان سیدعلی خامنه ای مسئول حملات شیمیایی به مدارس هستند. آنان باید توسط ملت ایران شناسایی، افشاء و مجازات شوند.

صحبت از دادخواهی است! دادخواهی از که ؟ وقتی تمام اجزاء این رژیم استعماری از اعضای انجمن فراماسونی حجتیه است، دادخواهی، تنها کلمه باطل، در این مورد است.

و یا دادخواهی از مراکز بین المللی؟ آیا محکومیت این رژیم توسط مراکز بین المللی کمکی به مردم در بند ایران کرده است؟

سن هر کودک برای آموزش های مختلف تقسیم بندی شده است. وقت محصلین را هر روز با بهانه ای تلف کردن، لطمه شدید به برنامه آموزشی نسل ها و نهایتا کشور می زند.

ملت ایران خود باید داد خود ستاند. وقتی رژیمی حمله به کودکان را انتخاب کرده است،جزای آن ضربه حد اکثری است و نه تماشا.

تنها راه نجات مردم، اتحاد و ایستادن مسلحانه در مقابل این رژیم است. 80 ساچمه درتن یک جانباخته آزادی ! حال شما به چه کسی می خواهید شکایت ببرید؟ دادخواهی چه معنا دارد ؟! شکایت از تیر انداز، به فرمانده؟! وقتی دستور ساقط کردن هواپیما از بیت رهبری صادر شده ، شما به چه کسی می خواهید شکایت کنید؟ داد از که می خواهید؟ جز این که با این نوع تفکر، عمر این رژیم را بیشتر کنید کار دیگری نمی کنید. ملت ایران باید خود را برای مبارزه مسلحانه با ملایان آماده کند.

صحبت هایی از قبیل : مردم ایرانم صلح دوست است و کاری با مبارزه مسلحانه ندارد، به معنای قبول

بردگی رژیم ملاست.  ملت ایران نیازمند ارتش آزادیبخش برای نجات از چنگال این هیولا است.

ملا باید برای تردد در خیابان تنش بلرزد. ملا باید از ترس ملت ریش اش را بتراشد. ملا باید از ترس ملت عبا و عمامه اش را دود کند.

امپریالیسم نه تنها اوج سرمایه داری، بلکه اوج مرد سالای در جهان نیز هست. از این رو زنان می بایست فرماندهان ارتش آزادی بخش ایران بشوند.

ملایان برای تحمیل حاملگی، با خارج کردن وسائل پیشگیری، سلامت و زندگی زنان را با خطرات جدی روبرو کرده اند. و زنان با قبول خطرات واقعا بزرگ، به خواست رژیم نه گفته اند. حال رژیم به دختران مدرسه بند کرده است.

برای  مبارزه علیه امپریالیست ها و ملایان شان،

برای اهراز قدرت و بر قراری آزادی و عدالت اجتماعی،

تشکل و فراگیری هنرهای رزمی لازم است

برای تغییر جهان ، زنان همواره در خط مقدم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

Comments are closed.