امتناع از قرنطینۀ ملی قتل عام ملی است

امتناع از قرنطینۀ ملی قتل عام ملی است

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)  

اعلامیۀ شمارۀ 29

25 فروردین 1399

آنچه که تا به امروز دستاورد های علمی ملل، جمعا ثابت کرده اند قرنطینه ملی است. و در ضمن قرنطینه، شناسایی بیماران، توسط تلفن خود آنان به شماره تلفن های پخش شده از طرف مسئولان برای کمک و مداوا، سریعترین شکل دسترسی به یک جامعۀ سالم را نشان داده است. آنچه که با جامعۀ پرهیز از قرنطینه رخ می دهد نه تنها مبتلا شدن و ازدیاد مرگ است ، بلکه طولانی شدن دورۀ سرایت و ایزوله شدن کشور در سطح جهانی بعد از بهبود دیگر ملل است. که به دنبال آن، فقر و ورشکستگی جبران ناپذیر ملی و عواقب آن را در پی دارد.

از این رو تنها راه رهایی قرنطینۀ ملی است. اگر رژیم ملا تحریم ها را بهانه کرده و سر از قرنطینۀ ملی باز می زند، این را هرگز نمی توان به حساب عدم امکانات مالی ملت گذاشت. چرا که امکانات مالی ملت نه تنها در بنیاد های مختلف ذخیرۀ هنگفت دارد ، بعلاوه تمام ارکان حکومتی با دزدی های 41 ساله و قاچاق، از آنچنان ثروت بی پایانی بر خوردارند که اکنون باید هر آنچه را که برده اند به میان آرند. و اگر رژیم ملا که چون مار بوا بر روی آنان چمباتمه زده و از دادن مخارج خورد و خوراک مردم برای قرنطینه سر باز می زند ، این بدان معنا نیست که مردم به حق خود واقف نیستند و یا ، یارایی گرفتن آن را ندارند.

اکنون وقت پس دادن حق مردم و نجات آنان از مرگ است. رژیم ملا مبادا فکر کند

با پنهان داشتن شمارۀ ابتلا و مرگ مردم ، می تواند از خشم مردم فر و بکاهد. تمام مردم می دانند که هر چه را که به عنوان شمارۀ رسمی مبتلایان و فوت شدگان می خوانند باید ضربد 5 کنند.

 

و صبر مردم حدی دارد. اگر رژیم ملا فکر می کند که با خوابیدن روی اموال ملی و فرستادن مردن به متروها و اماکن شلوغ ، بجای مرگ از گرسنگی، مرگ از ویروس را به مردم تحمیل کند و مرگ میلیونی آنان را هزاری اعلام کند و مردم را ساکت نگه دارد، دوچار کهولت مغزی شده است. مردم چابک وزندۀ ایران ، مرگ در صحنه را به هر دو مرگ ترجیح خواهند داد.

و چنگ ملا بر اموالشان را باز خواهند کرد. در جاییی که در کشور های اروپایی کسی در خیابان ها دیده نمی شود و قرنطینۀ ملی جاری است و دولت ها از افراد نیازمند حمایت می کنند، پس مگر ملت ایران لایق زندگی نیست که این چنین با گشاده دستی به کام مرگ فرستاده می شود.

شعار ما

حمایت مالی از مردم… و قرنطینۀ ملی

سلامت جامعه …همزمان با سلامت جهانی

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.