اسناد تجاوز و تعدی به کودکان

اسناد تجاوز و تعدی به کودکان

7e5b917402

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=181122

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،

شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب 1357 و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد. این شورا مهمترین وزنه تصمیم گیری در سیاست خارجی و امور امنیت کشور محسوب می شود. و اعضای این شورا را مقامات عالی رتبۀ سیاسی ، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می هند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتخاب مستقیم رئیس جمهور تعیین می شود ومسئولیت ادارۀ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و اموراداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.

مطابق روال مرسوم در اغلب موارد دبیرشورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رئیس جمهور، به طور همزمان از سوی رهبر ایران آیت اله خامنه ای به عنوان نمایندۀ رهبری در شورا نیز منصوب می شود.  

****************************************************************

فرد مجهول اسناد لواسان یک بچه ۳ساله و نوه دبیر شورای امنیت ملی است! + سند

ياشار سلطاني:

در اسناد لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام محمد طاها- میر محمد علی که چندین پروندۀ تخلف سنگین در کمسیون مادۀ 100 به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز داشت.

سئوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین موسوم به میر محمد علی (شاه داماد شمحانی و داماد صفدر حسینی) دارد؟ همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسۀ مالی اعتباری موسوم به کاسپین نیز هست.

شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد نوه دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک پسر بچه 3 ساله بیشتر نیست که عمده پروانه های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می دهند.

image002_04

d18f50f7dd

8b0bec8578

کد مطلب:

 

181122]

[تاريخ انتشار: سوم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با بيست و سوم آوريل ۲۰۱۹]

 

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=181122

*******************************************************************

Comments are closed.