ارتش اراذل

ارتش اراذل

فرح نوتاش    قدرت زنان   اوت 2014

نه تنها دولت اسلامی (ایس) یک هیولای واقعی ست بلکه اوباما نیز یک شیطان حقیقی ست.

ایس ارتش اراذل ، شامل جنایتکاران آزاد شده از تمام زندان های جهان ، در ترکیه بطور مستقیم از درجه داران آمریکایی آموزش نظامی می گیرند و و مسلح می شوند. سپس به عنوان اپوزیسیون به سوریه فرستاده می شوند تا مردم سوریه را بکشند. صد ها هزار سوری کشته شده اند ، میلیون ها سوری زخمی و بی خانمان شده اند . میلیون ها کودک سوری با از دست دادن اولیاء خود در انتظار آینده ای وحشتناک هستند.

آن هایی که هنوز ضربات این حقایق دردناک را حس نکرده اند شاید لازم باشد که آخرین عکس های جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را قبل از بریده شدن سرش جستجو کرده و ببینند.

دست های بسته شده ، زانو زده و یا با پا های خاک شده، گردن عریان به آسانی در دسترس جنایتکار برای بریده شدن .

نگاه عمیق پر درد و لب های به تلخی فشرده شده.

اگر چه برای نجات آوازه خوان مصری قاتل این صحنه نمایشی گزارش شده و اصل قتل به شخص دیگری منتسب است ولی به هر حال سر جیمز فولی بریده شده است. و این بهانه ای طراحی شده برای ورود آمریکا به سوریه است.

این جنایتکاران اپوزیسیون سوریه اند ! و اوباما این شیطان واقعی از کنگره آمریکا نیم میلیارد دلار برای حمایت از اینان تقاضا کرده است.

قاتل، پناهنده اسلامیست مصری مقیم لندن بوده است. اخوان المسلمین در 1928 در مصر توسط امپریالیسم انگلیس بنیان گذاری شده و بعد از سقوط مرسی آن ها به مکان اصلی ، به جایی که به آن تعلق داشتند رفتند. لندن!

ارتش ایس هیولا ، محصول مشترک اسراییل، انگلیس و آمریکاست.عملیات زنبور عسل..

شرکای بسیار فعال دیگر عربستان صعودی ، ترکیه ، قطر و فرانسه هستند.رهبر ارتش اراذل ابوبکر بغدادی یک سال در اسراییل دورۀ مخصوص گذرانده است.

شباهت در تاکتیک و جهت ایس و اسراییل تصادفی نیست. اسراییل مردم غزه را قتل عام می کند و ایس مردم سوریه و عراق را. هردو اعراب را می کشند و سر زمین ها را غصب می کنند .

اگر چه بنظر می رسد که بدبختی در آنسوی مرز ها و بسیار دور است ، ولی هم اینجاست . در سراسر اروپا.

این بدبختی ست که به در می کوبد. فقط مسئلۀ اول و دوم است . ایس فرزند هیولای آمریکا هم اینجاست ، در سراسر اروپا.

هزاران جوان مسلمان اروپایی ، شستشوی مغزی شده در مساجد اروپا در انتظار شروع ماموریتشان هستند.

جنگ خدا!

فقط در انتظار تخریب کامل خاور میانه مباشید بلکه این تخریب تمامی دنیا را هدف گرفته است .

آیا هنوز اروپا باید به آمریکای صهیونیست اعتماد و کمک کند ودر تخریب جهان یاری دهد؟

آیا برای تغییر این وضعیت وحشتناک معجزه ای خواهد شد؟!

یا این که جنگ جهانی سوم به سادگی برنامه ریزی شده است؟

زنده باد اپوزیسیون درآمریکا و دراسراییل

Comments are closed.