!اتحاد و قیام ملی… امروز

!اتحاد و قیام ملی… امروز

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 90

هجدهم آذر=  9 دسامبر 2022

معلوم است که زخم های دل سیدعلی با کشتار مردم بی سلاح التیام می یابد. 

معلوم است که با تکرار سناریوی جنایی خیابان – زندان، بعد از هر خیزش اجتماعی و سیاسی، خفه کردن مردم برای دو سال آینده شروع می شود. 

معلوم است که دل کندن از خزانۀ ملی ایران آسان نیست. و این قبیلۀ دزدان و آدمخواران ملایان انگلیسی، تشنۀ خون ملت ایران اند. 

معلوم است که رفراندوم خواب کودکانه ای بیش نیست.

معلوم است که فرستادن مردم با دست خالی به خیابان ها یک قتل عام تکراری بیش نیست. 

ملت محترم ایران آگاه باشید! آمریکا یک رژیم آدم فروش است. مصدق را به شاه فروخت. شاه را به ملا. و حال بازی های معاملاتی خود را با ملا شروع کرده و با نشان دادن رضا پهلوی، خواهان رام کردن ملا است. ملا سعی دارد به ولی نعمت خود انگلیس وفا دار بماند و تا لحظه آخر استقامت خواهد کرد. ولی لحظه آخر، به سوی آمریکا برگشت خواهد زد. ( نمونه : بازی دو گانه فروش پهپاد ها به روسیه!) آمریکا هیچوقت ملا را نمی گذارد، رضا پهلوی را بیاورد. چون ملای ارتجاعی بیشتر با برنامه های تخریب جهان هماهنگی دارد. ( نمونه: افغانستان ! ) ملت ایران باید خرج خود را از هر دو جدا کرده و راه مستقل خود را برود

زندانیان سیاسی، فرزندان ملت اند. این ملت است که باید یک جا به پا خواسته به سوی زندان ها حمله برده، در زندان ها را شکسته و فرزندان خود را رها  سازد. 

این ملت ایران است که باید با تکیه به تاریخ رنجبار خود، فقط به اتکای اتحاد خود، درهای پیروزی را بگشاید. هیچ حرکتی خفت بارتر و مضحک تر از این نیست که هر دو سال یک بار ملتی به خیابان بیاید ، قتل عام شود ، زندانی بدهد ، زندانیانش قتل عام شوند، و به خانه باز گردد! 

و وزیر وقیح خارجه ملا ، با چشمانی گرد وقیح بگوید : ما مهارت در سرکوب انقلابات رنگی داریم. انگار خودشان انگل های اولین انقلاب رنگی در جهان به رنگ سیاه نیستند! فرقی نمی کند که به چه دلیلی، مشعل این انقلاب روشن شده است. حال که روشن شده، ملت ایران با تمامی قوا باید از انقلاب خود دفاع کرده و پیروز و سر افراز بیرون آید. و بیش از این زخم حقارت را بجان نخرد. 

دولت های خارجی، و ملا، که نوکر استعمار انگلیس است، همه بفکر منافع خود هستند. ملت ایران جز خودش، حامی دیگری در کل جهان ندارد. اتحاد رمز پیروزی ماست. آنانی که می خواهند ملت ایران را با ترس از جنگ با آمریکا و شطرنجی شدن ساکت و خانه نشین بکنند در اشتباه محض از شناخت ملا و وابستگی ها و استعماری بودن آن هستند. ماندگاری ملا، با اشاعه فساد، جهان را از بمب اتم ویران تر می کند. رضا پهلوی بیدار شود. هر چه زود تر، خود را از زیر چتر آمریکا کنار بکشد. و بداند که آمریکا مطلقا هدفش آوردن او بر حکومت نبوده، بلکه سوء استفادۀ از او برای رام کردن ملا در جهت خواسته های خود بوده است. او باید بلاخره مثل هر فرد دیگر قادر باشد ، خود برای زندگی خویش تصمیم بگیرد و نه تسلیم تصمیم دیگران برای راه زندگی خود.  بی توقع چون دیگر فرزندان ایران. 

حق تعیین سیاست ایران با آمریکا و انگلیس و هیچ مملکت دیگری نیست. دفاع از خود یک اصل مسلم است. 

با افراشتن پرچم استقلال عدالت و آزادی …همگی به پا

با بیل و کلنگ و هر آنچه برای تخریب هر چه زندان در ایران است…همگی بر پا

همگی از پیر ،جوان، زن و مرد به خیابان و به سوی زندان ها

ما از کسی چیزی نمی خواهیم

هر آنچه را که می خواهیم خود بدست خواهیم آورد

زنده باد همت ملت دلیر ایران 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.