آهای …ای تمام آنانی که همواره منتظر فردایید

آهای …ای تمام آنانی که همواره منتظر فردایید

قیام مسلحانۀ ضد استعماری ایران… روز 22 شهریور 

علیه ملایان استعماری آغاز می شود

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 113

سیزده شهریور = 4 سپتامبر 2023

در سالگرد جانگداز مهسا امینی و یاد و خاطره بزرگ بانوی ایران، دکتر آیدا رستمی، و تمام جانباختگان راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، از دورهای دور تا خود امروز، این سالگرد را با تمام قوا به قیام علیه رژیم خون آشام و سر سپرده ملایان بدل می کنیم.

حال …فردا رسیده است. صبوری ما ، تحمل ما، عزت انسانی ما را خدشه دار کرده است.

از طرفی، ملا هیچ دشمنی بالاتر از ملت ایران سراغ ندارد. و بزودی بمب اتم اش آماده بکارگیری می شود. و اولین جایی که آن را بکار گیرد خود ایران است. پس ما در شماره معکوس از بمباران اتمی توسط ملا روز شماری می کنیم! و دیگر وقتی برای نجات نمانده است. و این آخرین مهلت است.  

ملت رنجدیده ایران بخوبی واقف است که نظام ملایان، فاسد ترین حکومت تاریخ جهان و سر سپرده کامل استعمار انگلیس می باشد. این حکومت شارلاتان با وصل کردن خود به روسیه و چین، تحت پیمانهای بریکس و شانگهای، مزورانه به اهداف استعماری خود در فریب دیگر ملل مشغول است و می خواهد تا ابد وجود انگلی خود را بر مردم ایران و مردم منطقه و جهان تحمیل کند. 

فقط نگاه به مخارج اربعین با راهی کردن میلیون ها ایرانی برای تحمیق ملت عراق و گسترش مستعمرات انگلیس در منطقه بکنیم! 

فقط نگاهی به تولد سومین فرزند مجتبی خامنه ای هم در لندن و مخارج هنگفت آن بکنیم!

ای ایرانی … برای نجات خود و ایران، دست هموطن خود را بگیر و علیه ملایان و استعمار جهانی  بپا خیز و شبکه ضد استعماری در محلات شهر و روستا را به سرعت ایجاد کن.

همه ما کوکتل مولتف، و تسلیحات سرد در اختیار داریم. و این برای شروع کارزار ما کافی است.

روز 22 شهریور روز دستگیری مهسا امینی… و روز 25 شهریور روز مرگ او توسط ملا است. امپریالیست ها از مرگ او، برای سر کیسه کردن ملت ایران، توبره جدیدی برای خود دوخته اند. ولی مهسا دختر ایرانی است و چون دیگر دختران ایران ، مرگش داغ دل ملت ایران، و دفاع از او، وظیفه ملت ایران است. او در زیر ضربات گشت ارشاد بر کاسه سرش در 22 شهریور، ضربه مغزی شده است. و در روز 25 شهریور جان باخته است. 

ما علیه نظام ملایان و گشت ارشادش و ضرباتش بپا می خیزیم. فضولی در امور خصوصی را باید از ریشه سوزاند. 

عزت انسانی و حق زندگی با شرف انسانی پیوند ناگسستنی دارند. ملتی که در دفاع از عزت انسانی خود بپا نخیزد، خود را بعنوان برده، عرضه کرده است. و بردگان مطیع، نفرت انگیز تر از برده داران اند. ما باید برای عزت انسانی خود بپا خیزیم. و گرنه بردگانی بی عزت بیش نیستیم.    

22 شهریور روز قیام ملت ایران، علیه ننگ بشریت از چهره کشور ایران است. روز شکستن قلم دست هر نوکر اجنبی است که با فریب و تزویر حضور داشته، و دست روی هر فرد ایرانی بلند بکند.

ما شرف و غیرت خود را در این قیام ضد استعماری، خالصانه نشان خواهیم داد و اجازه نفس کشیدن به هیچ جنبنده ای که وابسته به اجنبی باشد، از ملایان انگلیسی گرفته تا هر جنبنده وابسته به آمریکا، نخواهیم داد. و آرزو داریم بدون این که نامی از کسی و سازمانی، که وابستگی اشان محرز است، ببریم، خود وارد میدان مبارزاتی ما نشده و از نیروی ما برای مبارزه با خودشان نکاهند. ما می دانیم آنان نیز خواهان سر نگونی ملایان هستند. ولی در این برهه ملت ایران فقط خواهان اتکاء به خویش است. وهیچگونه کمک خارجی و اقمار کشور های خارجی را قبول نمی تواند بکند. 

همانطوری که ملایان با ورود خود به پیمان های بریکس و شانگهای، کوچکترین تغییری در اعمال شنیع خود ندادند، ما نیز قیام خود را بدون هرگونه توجه به عضویت ایران در این دو پیمان آغاز می کنیم. و از اعضای محترم پیمان های بریکس و شانگهای می خواهیم که بدانند ما خواهان هر گونه دخالت خارجی، آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا ، روسیه، و چین و کل اقمارشان در امور کشورمان هستیم. 

فردای ما روز 22 شهریور است.

از روز 22 شهریور دیگر هیچ کس جرات نخواهد کرد، دست روی هیچ ایرانی بلند کرده و یا او را به عنوان مخالف دستگیر و به زندان برده وقطعه قطعه بکند.

ای کارگران سراسر ایران، اعتصاب سراسری شما در این قیام ضد استعماری روز 22 شهریور شروع می شود. روزی که در آن تمام لوله های نفت ایران بسته خواهد شد. تمام کارخانه ها و تولیدی ها تعطیل می شوند. 

قیام ضد استعماری ایران روز 22 شهریور، با هویت قاطع  ( آزادی – استقلال و عدالت اجتماعی )

شروع می شود. زن و مرد شانه به شانه هم و مسلح علیه هیولای ملایان استعماری به میدان آمده و می جنگیم. ما در کف خیابان نیستیم که گلوله به چشممان بخورد. ما برای اهراز قدرت مطلقه حکومت به میدان می آییم و دست هر تفنگدار حامی ملا را می شکنیم. 

قیام ضد استعماری مردم ایران، 22 شهریور در تمام ایران کارزار خود را شروع خواهد کرد. تصرف مراکز قدرت و دستگیری تمام ملایان و تفنگداران آنان از اهداف اولیه ماست. مراکز راهنمای انقلاب ، در هر محله ، طراحی حمله و تسخیر مراکز را به عهده خواهند گرفت. 

حکومت ضد استعماری مردم بر مردم ایران، از 22 شهریور اعلام موجودیت می کند. 

هشدار … که هر تفنگداری که به مردم شلیک کند شناسنامه اش توسط مردم باطل خواهد شد. 

بپا …ای جان بر لب بپا … به رهان خود را از این حقارت تحمیلی . 

 روز خاتمۀ زندگی این هیولای خون آشام بر کرۀ خاکی رسیده است. 

همه با عزمی ضد استعماری، دست هم را خواهیم گرفت . 

ما سازندگان پرقدرت شکوه فرداییم.

ما نجات بخش انسان و جهان که چنین پر قدرت به پا می خیزیم.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.