آقای رئیس جمهور شما مقصرید

آقای رئیس جمهور شما مقصرید

شکواییه برای دادگاه لاهه

فرح نوتاش   قدرت زنان   جبهۀ جهانی ضد امپریالیسم                               وین 8 ژانویه 2015

دادگاه محترم لاهه

بدین وسیله قدرت زنان شکواییه خود را علیه آقای فرانسوا اولاندر رئیس جمهور فرانسه ارائه کرده، از آن دادگاه بین المللی محترم تقاضای بررسی ، محاکمه و تنبیه نامبرده را دارد.

نکات محکومیت :

عدم صداقت و وفاداری به رأی مردم فرانسه

دخالت در سیاست داخلی کشورهای دیگر با همکاری در قتل عام مردم سوریه

همکاری او در استیلای ظلمت به جهان

قتل عام مردم مالی ( مستعمرۀ فرانسه در آفریقا )

 

شرح مختصر از نکات بالا

رئیس جمهوری فرانسه ، فرانسوا اولاندر از اعتماد مردم فرانسه، ابراز شده توسط رأی شان، سوء استفاده کرده و تبدیل به عروسک خیمه شب بازی آمریکا شده است.

تقلید کور کورانۀ او استقلال فرانسه را زیر علامت سئوال برده است.

او همانند رئیس جمهور پیشین فرانسه، از کاخ الیزه به عنوان ملک شخصی خود ، برای حرص و هوس های احمقانۀ خود سوء استفاده می کند.

 

 

 

او با زائده های آمریکا درموارد زیر همکاری داشته است

تعلیم ارتش ایس (دولت اسلامی)

مسلح کردن آنان

و فرستادنشان به سوریه

ویران و کلنگی کردن تمامی سوریه

قتل عام ملت سوریه و 5.5 میلیون کودک سوری بدون پدر و مادر، روبرو با آینده ای ظلمانی .

او مسئول سلطۀ ظلمت بر جهان است .

باز گذاردن در مساجد فرانسه بر روی مأموران آمریکا برای شستشوی مغزی جوانان مسلمان با

ظلمانی ترین اندیشه ها برای استقرار بیشتر امپریالیسم بر جهان .

کمک به پرورش ارتش ایس .

شکستن حریم دمکراسی در فرانسه با قتل عام در چارلی هبدو و ترور جهود ها، که سبب مهاجرت 8000 جهود به آلمان شد.

قتل عام مردم مالی (مستعمرۀ فرانسه در آفریقا) .

پر کردن چاه ها از اجساد مردم مالی .

ایجاد اختناق وحشتناک توسط نوکران خود در مالی وعدم هر شانسی برای ایجاد اپوزیسیون.

4 سال وحشتناک ریاست جمهوری او مملو از انواع ضایعات است.

با توجه به محدود بودن قدرت دادگاه، قدرت زنان از مردم فرانسه در خواست می کند این رئیس

 

 

 

جمهور امپریالیست را پایین بکشند وبه دلیل جنایت هایش علیه بشریت تنبیه اش کنند. قربانیان او فقط ای 12 نفر روزنامه نگار نیستند ، که میلیون ها انسان در سراسر جهان اند

 

www.farah-notash.com         Women’s power                 Farsy articles

Comments are closed.