آقای جو بایدن دخالت نکنید

آقای جو بایدن دخالت نکنید

زنان ایران نیازی به کمک شما ندارند

 

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان         21 سپتامبر 2022

امروز جو بایدن درابراز همدردی با زنان ایران گفت که در کنار آنان خواهد بود و به آنان کمک خواهد کرد!

نه برای مدت کوتاه، به مدت 43 سال زنان ایران از سیاست خارجی دو گانه آمریکا رنج برده اند

از طرفی آمریکا شدیدترین تحریم ها را به ملت ایران تحمیل کرده است ، که نتیجه فشار آن ها ،

فقر بی حد و مرز، تا نهایت مرگ کودکان به علت سوء تغذیه در آغوش زنان بوده است. اغلب صورت کودکان مرده در آغوش مادران، با اشگ مادران شسته شده است. و همچنین تعدادبسیاری از زنان به دلیل فقر و سوء تغذیه و نبود دارو، به مرگ های زود هنگام دچار شده اند. این شامل زنان قشر متوسط  و زنان طبقه کارگر می شود.

در جائیکه آمریکا در زمان اوباما به بیش از 5000 نفر از فرزندان ملایان کارت سبز اقامت آمریکا را پنهانی عطا کرد. با میلیارد ها دلار در حساب بانکی هر کدام . پولی که توسط ملایان از بودجه مملکتی دزدیده شده بود. بچه ملایان انگل زندگی مرفه اشرافی در آمریکا دارند . و حال آنکه 10 میلیون کودک ایرانی قادر به مدرسه رفتن نیستند و باید در خیابان ها کار کنند. آمریکا به ملایان کمک کرده تا فاصله طبقاتی عظیمی را ایجاد کنند و بدین وسیله ملت ایران را تحت فشار فزاینده قرار داده است.

دنیا شاهد بود که چگونه جو بایدن افغانستان را به طالبان واگذار کرد و باعث غرق زنان افغانستان  در مصیبتی بی مانند در تاریخ شد.

حقوق بشر آمریکایی، کمک به مگا ثروتمندان و راندن طبقه کارگر، به جهنم فقر است.

آمریکا همیشه گفته است، نمی خواهد که حکومت ملایان را سر نگون کند. این نیز بخشی از سیاست خارجی ریاکارانۀ آمریکا است. آمریکا می خواهد ملایان و طالبان بر ایران و افغانستان حکومت کنند و زنان تا سر حد مرگ رنج ببرند!

این تزویر آمریکا است. از این رو این جا به صراحت اعلام می شود ، ملت ایران می خواهد که آمریکا از سر راهش کنار برود.

آن چه که شما را وادار می کند خود را با فشار وارد معرکه کنید، این است، وقتی می ترسید از این که مردم ملایان را از اریکه قدرت پائین بکشند! آن وقت است که شما بزور خودتان را وارد معرکه می کنید تا از خطر سقوط آنان به وسیله ملت ایران جلوگیری کنید. دعوای ظاهری شما برای فریب ملت ایران است.

مردم ایران نیاز به موذیان دو رو، چون آمریکا و اسرائیل ندارد. فقط از سر راه ملت ایران کنار بروید. ایران مصمم است ملایان را پائین بکشد. در جائیکه شما خواهان نجات آنان هستید. آنچنان که طالبان را به مردم افغانستان تحمیل کردید.

کنار بکشید و همچنین بچه خود اسرائیل را هم از کل معرکه بیرون نگهدارید.

این یک دستور از طرف ملت ایران به آمریکا و اسرائیل است

دخالت نکنید

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.