آقای تیلو سارازین آیا عوام فریبی یک افتخار است؟

آقای تیلو سارازین
آیا عوام فریبی یک افتخار است؟

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان       وین   10 .10. 2018

 

جهان تصویر کودکان آلمانی را که در اواخر جنگ جهانی دوم، در تمام روزنامه ها چاپ شده بود هرگز فراموش نخواهد کرد. کودکانی که یونیفورم سربازان آلمانی بر تن داشتند و کلاه گشاد سربازان آلمانی بر سرهای کوچکشان بود.

درآلمان دیگر مرد سالمی نمانده بود. آنان یا در جنگ کشته شده بودند یا معلول و دیوانه از جنگ باز گشته بودند. برای کار در کارخانه ها ویا اماکن دیگر، مردان سالمی وجود نداشت. از این رو بعد از چند سال دولت جدید آلمان از دولت های ایران و ترکیه درخواست تعدادی کارگر کرد. دولت ایران، با احتیاط از عقاید فاشیستی تعداد زیادی از مردم آلمان، واحتمال تحقیر کارگران ایرانی در آینده، هرگز این درخواست را نپذیرفت .

ولی دولت ترکیه با پذیرش این درخواست، تعداد قابل ملاحظه ای کارگر به آلمان فرستاد. تصاویر ورود اولین ” کارگران مهمان” ترک به آلمان، در آرشیو موزه ها موجود است.

برای توصیف رنجهای کارگران ترک، دور از وطن در آلمان، این مقاله جای مناسبی نمی باشد. اما کتاب هایی توسط روشنفکران آلمانی در این مورد نوشته شده است. روشنفکرانی که برای بدست آوردن تجربۀ واقعی، با لنز های قهوای برای تغییر رنگ چشم و موهای سیاه رنگ شده، به عنوان کارگران ترک، تقاضای کار کردند. آنان از تحقیر وحشتناک بعنوان کارگران ترک در آلمان، به شدت رنج بردند و تجربیات خود را نوشتند. تحقیری که خط پهن قرمزی را بین ترک ها و آلمان ها کشید و تا به امروز حفظ کرده است.

آقای سارازین، کتاب های شما گواه حقیقی این مدعا هستند. نه تنها آنان را در کتاب اول اتان

” آلمان خود را نابود می کند” تألیف 2010 ، که به زبان انگلیسی نیز ترجمه شد تحقیر کردید، بلکه این تحقیر در تمام کتاب ها و سخنرانی های شما نیز تا به امروز جاری بوده است.

در کتاب هایتان از کمبود هوش و افکار ارتجاعی سخن گفته اید و حتا کتاب مقدس آنان را به زیر منگنه گذارده اید. با این روش شما ساکنین آلمان را روبروی هم قرار می دهید. شما یکی از عوامل تشنج و بسط نفرت در جامعه آلمان و اروپا هستید. باید بطور روشن بگویم، این غیر هوشمندانه تری رفتار و برخورد با قربانیانیست که در دام افکار ارتجاعی افتاده اند. باور این افکار ارتجاعی دارای دو سوی داخلی و خارجی است .

تلاش برای اهراز هویت انسانی، واکنش طییعی انسان در مقابل تحقیر و بی اعتنایی است.

اول از همه، شما آقای سارازین، نسبت به کسانی که در روزگار بدبختی و شکست تلخ، به ملت آلمان کمک کرده اند بسیار حق ناشناسید.

دوما، تمام کتاب های مقدس مملو از مطالب مشترک هستند که از هم گرفته اند. همۀ آن ها، طرفدار جوامع طبقاتی محبوب شما هستند. و هیچ کدام ارجحییتی بر بقیه ندارد. و درست به همین دلیل است که امپریالیست ها برای طولانی تر کردن موجودیت کثیف خود، شروع به فعال کردن و سوء استفاده از آنان شده اند.

شما فقط قربانیان را شماتت کرده اید. و در رابطه با صحنه گردانان اصلی اشاعه و ترویج این افکار سکوت کرده اید. شما بعنوان نویسنده ای پر فروش، خود را در جایگاه متفکر و ناجی اجتماع قرار می دهید. و حال این که شما یا ضعف شناخت تاریخی، اجتماعی و فلسفی دارید یا آگاهانه در پی تخریب جامعه اید. بنظر می رسد که هر دو در کنا ر هم در شما جمع اند.

نه تنها شما نسبت به کسانی که از کمکشان بهرمند شدید حق ناشناسید ، بلکه با این کوته نظری، در تخریب اذهان جوان جامعه نیز بر آمده اید.

از دیر باز در تمام جهان، به دلائلی، طبقۀ کارگر معتقد به خانوادۀ بزرگ بوده است. از طرفی اگر کارگران ترک تحت تأثیر فرامین خارج از آلمان هستند، به دلیل باز بودن درهای مساجد اروپا برای پیش بردن نقشه های آمریکا و شرکا در ایجاد خلافت شام و عراق از سوریه وعراق بوده است. شستشوی مغزی جوانان در مساجد اروپا برای ایجاد لشگر تروریستی داعش، با تفکرات اخوان المسلمینی و سلفیستی، ضررهای جانبی دیگری برای آلمان نیز، داشته است! فرمان اردوغان مبنی بر حد اقل 3 فرزند نیز، صادر شده است!

شما اعتراضی در مورد باز بودن در مساجد اروپا برای جذب نفرات داعش نکرده اید، ولی به داشتن فرزندان زیاد معترضید!

این سیاست ریا کارانه شما نیز دو پهلوست. چرا بر علیه حزب خود که در مساجد را برای جذب جوانان مسلمان باز گذارده بود معترض نشدید؟ جوانان مسلمانی که در آنجا شستشوی مغزی شدند تا ارتش آمریکایی صهیونیستی داعش ایجاد شود؟

چرا در رابطه با 600 میلیلارد یورو خسارت وارده به سوریه توسط ارتش نیابتی آمریکا و شرکاء ساکتید و آنگاه چرتکه می اندازید و به پرداخت 1.5 میلیارد یورویی مخارج 10 سال تعلیم و تربیت 800000 جوانان خاور میانه و آفریقا در آلمان معترض هستید؟

نیش حقارت بار شما مانع دیدن یک حقیقت می شود که این مردان جوان از تبدیل شدن به قاتلان مردمان دیگر حذر کرده اند.

آن زنان و یا مردان پناهنده، در وطن خود بسیار خوشبخت تر بودند اگر سازمان غارتگر ناتو، کشور آنان را ویران نمی کرد. این پناهندگان بهر حال باید برای یک طرف از مذلت امپراتوری شما کشته می شدند.

در نوامبر 2008 کتابی به زبان آلمانی به نام ” خطر اسلام” منتشر شد. و در دسامبر 2008 غزه قتل عام شد. حال برنامۀ شما چیست ؟ در آماده سازی اذهان عمومی، برای کدامین قتل عام هستید؟

دست از تحریک مردم علیه هم بردارید. علت اصلی بدبختی مردم جهان امپریالیست هایند.

ادیان باورهای باستانی هستند. واین امپریالیست ها یند که آنان را برای سوء استفاده فعال می کنند. کافی ست ، تحقیر مردم را متوقف کنید. تمام ملل، متعلق به خانوادۀ واحد انسان بر روی زمین هستند.

آری شما یک نویسندۀ پر فروش هستید، واین اصلا بدان معنا نیست که شما یکی نویسندۀ

خوب نیز هستید. نویسندۀ خوب کسی است که مصیبت آفرینان را افشا کند، نه این که آدرس عوضی بدهد و قربانیان را در معرض حمله و قتل عام دیگری قرار دهد!

محور اصلی کتاب های شما ، ضدیت با پناهندگان ، ضدیت با ترک ها ، ضدیت با مسلمانان ،

ضدیت با مردم خاورمیانه و آفریقا، و کوته نظرانه، برای ناسیونالیسم حقیر آلمانی است.

 

عوام فریبی همیشه پر فروش ترین هاست!

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.