Farah Notash

خلع سلاح هسته ای در جهان

فرح نوتاش        وحدت چپ                                                                             آپریل 2012

نه فقط  انبارهای دول 1+5  کاملا  انباشته از سلاح های هسته ای، از قدیمی تا مدرن است ، بلکه خود نیز بر این باورند که قیم جهانند و تنها آنان حق دارند که سلاح هسته ای داشته باشند. آنها در سراسر قرن گذشته کوشیده اند از طریق رسانه های گروهی خود این عقیده را به توده های مردم به باورانند.

 این دولت های امپریالیست نه تنها دارنده هزاران بمب اتم اند ، بلکه نیز تولید کننده انواع سلاح های کشتار جمععی،  شیمیایی ، میکروبی و غیره اند. تولید وسایل جاسوسی و ابزار شکنجه زندانی یان از دیگر مهارت های آنان است!

داد و ستد سلاح  نیازمند جنگ است .جهت دادن ،شروع و اداره تما می جنگ ها در جهان  از توطئه های دو پهلو و سود آور آنان است.

سازمان تروریستی اتلانتیک شمالی  ناتو ، سازمان متحد آنها ، مسلح به انواع  سلاح هاست . اگر چه ظاهرا از حقوق بشرحمایت می کنند ، ولی در واقع هدف غارت منابع جهانی می باشد .

رئیس جمهور پیشین آلمان در مصاحبه ای به دلیل افشا ی  «  ما در افغانستان ایم تا سهم خود را برداشت کنیم »   مجبور به استعفای زودتر از پایان دوره ریا ست جمهوری خود شد.

از آن جا ییکه صهیونیست ها مهمترین و فعال ترین بخش امپریالیسم جهانی هستند، بنا براین اسرائیل نیاز به اجازه برای داشتن بمب اتم ندارد! و همچنین تهدید و تجاوز به دیگر کشور های دیگر را وظیفه خود میداند ، بدون آنکه توسط سازمان ملل مورد باز خواست قرار گیرد. و اگر توسط اشخاصی جنایت وسیع او مورد انتقاد قرار گیرد، حامیان دیکتاتوری پنهان صهیونیسم و فرصت طلب ها شروع به فریاد و شیون از رسانه های گروهی خود در سراسر جهان می کنند که ...اوه  انتی سمتیست  .  اوه هولوکاست چه می شود ؟.  و  دسته جمععی منتقد را بایکوت می کنند.  

برای برداشتن نورافکن ها از روی جنایت های اسرائیل و پرهیز از خشم مردم  همواره فعالیت های سریعی صورت می گیرد. سخنرانی ها و تدریس هایی علیه انتی سمتیست (ضد سامی..ضد جهود) و هولوکاست (قتل عام جهود ها توسط هیتلر) اینجا و آنجا ،واز طریق رسانه ها ترتیب داده می شوند.

رنگ این حقه ها ی صهیونیستی و امپریالیستی  پریده و امروزه تأثیر کمدی دارد.

انبار های رژیم صهیونیستی اسرائیل نیز انباشته از انواع سلاح های کشتار جمعی ،بعلاوه بمب های اتمی است که هرگز شمرده نشده. اسرائیل صهیونیستی متحد فعال آمریکا در خاور میانه، دیگر کشورهای منطقه را حتا بدون مشورت با آمریکا مورد تهاجم قرار می دهد. اسرئیل پایگاه های هسته ای عراق و سوریه را مورد تهاجم قرار داده ونابود کرده ،وهرگز توسط سازمان ملل مورد باز خواست قرار نگرفته است.

در چند سال گذشته دنیا هر روز شاهد اخبار جدیدی از رسانه های امپریالیستی بوده است.

ایران بمب اتم دارد.     ایران اورانیوم 20% غنی شده دارد .

ایران قادر خواهد بود در ده سال آینده بمب اتم بسازد.  ایران قادر خواهد بود در دو سال آینده بمب اتم بسازد.

اسرائیل می خواهد به پایگاه های اتمی ایران حمله کند. ایران می خواهد اسرائیل را از روی نقشه پاک کند.

رگبار تهدید از هر دو طرف  دولت های کاپیتالیستی ،علیه یکدیگر ادامه می یابد ، مادامیکه  دوستان  امپریالیست رژیم صهیونیستی اسرائیل ، یعنی دولت های 1+5 با تنگ تر کردن حصار تحریم ها ، فشار را بر مردم ایران افزایش می دهد.

آمریکا ناو هواپیما بر آبرهام لینکلن و نعش کش  انتر پرایز  را با ظرفیت بالغ بر 5800 سرباز و بیشتر از 100 هواپیما به خلیج فارس می آورد. در جایی که هنوز ثابت نشده که ایران یک بمب اتم دارد ؟و آنها که خود هزاران بمب اتم دارند با محکوم کردن ایران ، برای متوقف کردنش آماده می شوند.

از این جنگ که سود خواهد برد؟

برای 11 سال گذشته ، گرگ های حریص و همیشه گرسنه ناتو در حال دریدن  ثروت افغانستان مظلوم هستند.

رئیس جمهور پیشین آلمان می گوید: ما آنجاییم تا سهم خود را ببریم .

بازی سربازان دیوانه آمریکایی ،برای یادگاری ، بریدن و جمع کردن انگشتان مردان افغان است ،

ادرار کردن بر جنازه کشته شده گان و کشتن زنان و کودکان افغانی است.

آقای اوباما  بیدار شوید . شما وقت زیادی ندارید. مهم نیست که شما بار دیگر انتخاب شوید یا نه ، ریاست جمهوری در کشوری و رژیمی که کارش غارت و چپاول است افتخاری ندارد . مهم این است که قدمی در راه انسانیت و نجات زندگی ها بردارید.

نمایشنامه سال 2003 را دوباره کپی نکنید . آمریکا به بهانه داشتن سلاح های شیمیایی به عراق حمله کرد و حال آنکه در آنجا چیزی جز نفت نیافت ! و از سال 2003 تا کنون با متحد تان انگلستان در حال تخلییه مجانی چاه های نفت عراق اید. شما آنجا را ویران کردید و تخم چیزی جز بدبختی نکاشتید.

گول زدن توده های جهان را متوقف کنید ، امپریالیسم بر حسب ذات خودخواهش قادر نیست  نگران دمکراسی مردم شود. کاملا ثابت شده که همواره به دنبال ثروت جهان است. ایرانی ها به شما و دمکراسی اتان نیازی ندارند . دست از سر آنها بردارید .

آمریکا اولین و تنها بکار برنده بمب اتم در جهان است. نقش مردان عاقل را بازی نکنید . شما عاقل تر از دیگر امپریالیستها نیسستید . مردم نیازی به قیم ندارند ول خواهان

خلع سلاح هسته ای در کل جهان   هستند.

www.farah-notash.com                                                     ترجمه از اصل نوشته به انگلیسی